آلمانی‌ها همواره در حوزه‌های مختلف علوم دست داشته‌اند و حتی در بسیاری از این رشته‌ها سرآمد سایر کشورها بوده‌اند. نقد متون دینی، علمی اساسا آلمانی است که سابقه‌ای دیرینه دارد، بطوری که در حوزۀ پژوهش‌های دینی به نام عدۀ زیادی از محققان آلمانی برمی‌خوریم.

در سال ۱۸۴۱ فردیناند بناری، کارشناس انجیل و استاد دانشگاه، یک دوره درس دربارۀ انجیل‌ها در دانشگاه برلین داد که متن کتبی آنها در «سالنامه‌های برلینی نقد علمی»، ارگان پرنفوذ هگلیان راست، منتشر شد. انگلس در نامه‌اش به کارل کائوتسکی به تاریخ ۲۸ ژوئیۀ ۱۸۹۴ نوشت: «من بعد از خواندن درسنامۀ ف. بناری در باب مکاشفۀ یوحنی، از همان سال ۱۸۴۱ به غور و تفحص در این موضوع پرداختم. از آن موقع برایم شکی باقی نماند که ما با کهن‌ترین و مهم‌ترین کتاب وصایای عهد جدید سر و کار داریم».

انگلس پس از ۵۳ سال پروراندن موضوع در ذهن خود سرانجام مقالۀ تاریخ صدر مسیحیت را در سه بخش برای ماهنامۀ «عصر جدید» ارگان تئوریک سوسیال‌دمکراتهای آلمان، به رشتۀ تحریر کشید. او در این مقاله به اختصار به تاریخ دو جنبش توده‌ای بزرگ به موازات هم می‌پردازد و خصوصیات آن‌ها را برمی‌شمارد و مشابهت‌های جنبش مسیحی و کمونیستی را در بعضی از زمینه‌ها نشان می‌دهد. او سپس کهن‌ترین کتاب مسیحیت را بررسی می‌کند و به کمک آن تفاوت‌های مسیحیت نخستین را با مسیحیت بعدی نشان می‌دهد.

مترجم پیشگفتاری بر مقاله انگلس نوشته و یادداشت‌هائی را نیز در پایان کتاب آورده است تا جزئیات مطلب و ارجاعات و اشارات آن برای خوانندگان فارسی زبان روشن شود. این کتاب چه برای افراد علاقمندی که با تاریخ و زمینه‌های اجتماعی و عقیدتی مسیحیت یا کمونیسم سابقۀ آشنایی دارند و چه برای کسانی که این آشنایی را ندارند مجموعه‌ای بسیار خواندنی است.

کتاب تاریخ صدر مسیحیت اخیرا به وسیلۀ انتشارات کتاب ارزان در سوئد منتشر شده است. بهای این کتاب معادل با ۱۵۰ کرون سوئد است و برای سفارش آن می‌توانید با شماره تلفن و یا آدرس زیر تماس بگیرید:

۴۶۷۳۰۵۶۶۶۱۴+

www.arzan.se

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)