سربازان وفادار امپراطوری قاسم سلیمانی به تعداد کافی با خود پرچم‌ آورده‌اند، به ازای هر جفت بیل و کلنگ یک پرچم!
چه فتح‌الفتوحی کرده‌ است لشکر هلال شیعی.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)