از زبان هرکس و با هر انگیزه ای ادا شود در واقعیت ماجرا تغییری ایجاد نمی کند

سپاه پاسداران یک نیروی تروریست است

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان یک سازمان “تروریستی” شناخته شد.  قابل تصور است اگر به جای  دولت ترامپ، در آمریکا دولت دیگری برسر قدرت بود، مساله بدینجا منتهی نمی شد که بازوی نظامی نظام حاکم بر ایران به عنوان تروریست شناخته شود اما بررسی موضوع و تعیین سیاست از زاویه نگاه و انگیزه دولت ترامپ در اتخاذ این تصمیم ره به ناکجا آباد و بیراهه می برد. حقیقت آشکار و غیرقابل انکار این واقعیت است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بازوی مسلح، پایه اصلی قدرت و مهمترین اهرم پیشبرد سیاست های  جمهوری اسلامی، دهه هاست هم در داخل و هم در خارج از کشور عملکردی تروریستی داشته است و افشای این واقعیت در چند دهه گذشته یکی ازمضامین اصلی روشنگری های نیروهای دموکرات و آزادی خواه اپوزیسیون را شکل داده است. 

 در ساختار جمهوری اسلامی  و فرهنگ مبتنی بر ترور حاکم برآن تحت عنوان “النصر بالرعب”، سپاه پاسداران در تمام چهار دهه گذشته، ارگان اصلی سرکوب جنبش های مطالباتی، دموکراسی خواهانه و آزادی طلبانه مردم ایران بوده است. سازمان اطلاعات سپاه، پیشاپیش و در کنار نیروهای وزارت اطلاعات رژیم،  ترور و کشتار مخالفین سیاسی در داخل و خارج را سازمان داده وبه اجرا در اورده است. سپاه با رانت خواری وشیوه های مافیایی برتمام عرصه های حیات اقتصادی کشور چنگ انداخته است. در راستای اهداف نظام برای صدور انقلاب اسلامی، آمریکا ستیزی ایدئولوژیک و دشمنی با اسرائیل  و با هدف تشکیل هلال شیعی، سپاه پاسداران و شاخه قدس آن، مجری اصلی این سیاست های ماجرا جویانه و توسعه طلبانه بوده و با اتکا به شناخته شده ترین شیوه های تروریستی و ایجاد و تقویت جریان های ارتجاعی و تروریستی  در منطقه آن ها را پیش برده است. این اقدامات تاکنون صدمات جبران ناپذیری به منافع ملی ما وارد  و هزینه های بسیار سنگینی را به کشور تحمیل کرده است. بر این واقعیت  که سپاه پاسداران به معنای واقعی یک نیروی تروریست است، با این بهانه که از سوی این یا آن نیرو و با این یا آن انگیزه بیان  شده است نباید سرپوش گذاشت.

در شرایطی که مردم بخش وسیعی از کشور به بلای سیل گرفتار آمده اند و حکومتیان راه کمک رسانی  از طریق سازمان های مدنی و ابتکارات مردمی و نیز سازمان های تخصصی مدد رسان بین المللی را سد کرده اند، سپاه پاسدارن در اجرای منویات رژیم، خیانت دیگری مرتکب شده و پای حشدالشعبی سازمان دست نشانده اش در عراق را به بهانه کمک رسانی به سیل زدگان به طور رسمی به کشور باز کرده است. بسیار محتمل است که  این اقدام برای عادی کردن حضور این نیروی ایدئولوژیک و ارتجاعی در سرکوب جنبش های احتمالی مردم ایران درآینده صورت گرفته باشد.

قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی دولت آمریکا طبعا تنش بین دولت های ایران و آمریکا  و خطر بروز تصادم های نظامی را افزایش خواهد داد. اما باید توجه داشت که این وضعیت در درجه نخست ثمره و نتیجه سیاست ها و رویکردهای دخالت گرانه، ایدئولژیک، ماجراجویانه و ضد ایرانی جمهوری اسلامی است که  هیچ قرابتی با منافع ملی مردم ما ندارد.  مردم ما بارها در برآمدهای سیاسی خود خواستار رها کردن  سوریه و غزه و لبنان و سیاست های مخرب و دخالت گرانه در منطقه شده اند. تجربه نشان داده است که این رویکردها و سیاست ها با ماهیت جمهوری اسلامی عجین شده و  تا این نظام پابرجاست، فقر و فلاکت  و نکبت روز افزون و انزوای بین المللی و سایه شوم جنگ از سر کشور ما رخت برنخواهد بست. به باور ما، راه حل پایان دادن به تنش ها و آتش افروزی‌‌های رژیم ایران در منطقه و جهان، گذر از این نظام و برپایی یک نطام دموکرانیک و سکولار و متکی برحقوق بشر و ارزش های انسانی است که تنها از راه ایجاد یک اتحاد گسترده از نیروهای اجتماعی و سیاسی و جنبش های مدنی محقق خواهد شد.

اتحاد برای دموکراسی در ایران

۲۶ فروردین ۱٣۹٨ –  ۱۵ آوریل ۲۰۱۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)