یک ایمیل شامل سه بخش اساسی است: پاکت نامه، هدر ایمیل و بدنه ایمیل که شامل پیغام است. کاربران پاکت نامه را نمی‌بینند زیرا بخشی از فرایند داخلی است. بدنه ایمیل هم شامل پیغام اصلی است که کاربر هنگام باز کردن ایمیل آن را مشاهده می‌کند. در این مقاله آموزشی امنیت اینترنت کنش‌تک به جز سوم ایمیل یعنی هدر ایمیل می‌پردازیم.

ادامه این مطلب را درلینک زیر بخوانید:

هدر ایمیل چیست و شامل چه اطلاعاتی است؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com