نداشتن امکان دریافت اقامت دائم و حق شهروندی، محدودیت حق تحصیل، نبود امکان سرمایه‌گذاری‌های کلان در کنار برخوردهای نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز از جانب مردم و حکومت، باعث شده ایران یکی از بدترین کشورهای جهان برای پناهنده‌پذیری باشد.

در این شماره از مجله حقوق ما به حقوق پناهندگان در ایران پرداخته‌ایم؛ موضوعی که به دلیل چند دهه حضور پناهندگان در ایران، هنوز زنده و تازه است.

سردبیر: نعیمه دوستدار

نویسندگان: معین خزائلی، مریم دهکردی، نقی محمودی، رضا حاجی حسینی، نیلوفر جعفری

برای دریافت این شماره روی تصویر کلیک کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)