در بیست وپنج استان کشور سیل جاری است.

جنگل خواری
کوه خواری
آدم خواری

سیل
مادران و فرزندان می برد

زنده ها می گریند
به یاد خاطره ها
و انسان هایی که دیگر نیستند

وطن روی ریل بیداد
به قبرستان های تازه می رسد.

در گمیش تپه
سیل
قایق ها را چپه می کند

مردمانی گم شده اند
با دهکده هایی که گویا هرگز نبوده اند
پرتو ماه بر کپل اسب ها نمی افتد
اسب ها در سیل می گریند

وطن روی ریل بیداد
به قبرستان های تازه می رسد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)