از شعار مرگ بر آمریکا، مرگش سهم مردم ایران شد و گرین کارتش نصیب حرام زاده ها.


استفاده از واژه حرام زادگی در این جمله با هدف نفرت پراکنی، ترویج فحش و ناسزا، رویکرد احساسی به موضوع و شعارزدگی و تخلیه هیجانی صورت نگرفته است. اساسا اصطلاحاتی از قبیل هلال و حرام، هلال زادگی و حرام زادگی در گفتمان درون دینی کاربرد دارد. در عین حال در گفتمان واعظان مذهبی وابسته به حکومت، اصطلاحی همچون حرام زادگی که یکی از پرکاربردترین واژه هاست به طور عامدانه به موضوعاتی همچون روابط جنسی نامشروع (خارج از محدوده احکام شرعی) تقلیل می یابد. این برجسته سازی با هدف مقابله با فرهنگ غرب و آنچه که آن را تهاجم فرهنگی می نامند صورت می پذیرد. در همین راستا پروپاگاندای نظام ایدئولوژیک با تحریک احساسات مذهبی، و با زدن انگ هایی مانند حرام زادگی به  مخالفان نظام اسلامی آنان را در قالب مروجان فرهنگ غرب و دشمنان اسلام به مخاطبین خود می شناساند. مفهوم حرام زادگی به آنچه که زاییده حرام یا به بیان دقیق تر فعل حرام است، اطلاق می شود. برای نمونه در احکام اسلامی کسب مال از راه نامشروع حرام است. با توجه به آمار اختلاس هایی که تا کنون از طرف خود حکومت اسلامی افشا شده است، و اعتراف مسئولین بر فساد سیستماتیک و نهادینه شده در ساختار اقتصادی، در قالب گفتمان درون دینی می توان نتیجه گرفت که نظام اقتصادی در ایران بر اصل حرام زادگی، حرام زاده پروری استوار شده است. در نمونه ای دیگر عمل عبادی نماز در دین اسلام جزو واجبات بشمار می آید. در عین حال نماز خواندن در مکان غصبی با توجه به احکام اسلامی باطل شمرده می شود و غصب کردن جایی یا چیزی که متعلق به آن شخص نیست حرام است. اگر همین قضیه را به نظام سیاسی تعمیم دهیم، مناصب سیاسی بایستی از طریق آرای مردم در یک انتخابات آزاد که هر نوع تفکری در آن نمایندگان یا کاندیداهایی داشته باشد توزیع شود. در غیر اینصورت آن مناصب غصبی شمرده شده و هر فعلی که از غصب کننده آن مسند صورت پذیرد حرام است. از همین رو نظام سیاسی در ایران نیز در قالب گفتمان درون دینی بر اصل حرام زادگی و حرام زاده پروری بنیان نهاده شده است. به بیان دیگر درقالب گفتمان درون دینی طرفداری از این نظام تنها در صورت گردن نهادن بر اصل خدشه ناپذیر حرام زادگی و ترویج و تحکیم آن  توجیه پذیر است.

در همین راستا حاصل و ثمره ازدواج نامشروع نظام اقتصادی ونظام سیاسی در ایران فرهنگ رو به گسترش حرام زادگی است. از نمادهای این فرهنگ می توان به سلبریتی سازی و سلبریتی سالاری اشاره نمود.

مهمترین موضوع در این بحث این است که نظام های دیگری نیز در جهان وجود دارند که شاخص فساد اقتصادی در آن ها بالاست و همچنین نظام های سیاسی ای که  ارزش های حقوق بشری و دموکراسی خواهانه درآن ها محلی از اعراب ندارند. در گفتمان درون دینی می توان برچسب حرام زادگی را در مورد آن نمونه ها نیز به کار برد .اما  نکته اساسی در ارتباط با نظام اسلامی ایران این است که به دلیل پوشش اسلامی، این حرام زادگی با ابزار دین تقدیس می شود و ما با پدیده حرام زادگی به عنوان امر قدسی شده و حرام زادگان مقدس مواجه می شویم.

سخن آخر اینکه از شعار مرگ بر آمریکا، مرگش سهم مردم ایران شد و گرین کارتش نصیب حرام زادگان مقدس! مرگ بر گرین کارت مقدس!

                                                                                                      آرش فضیلت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com