نه سیل ، نه ویرانی، نه …، چهل سال است دو روی سکه  ایران را سراسر نکبت گرفته سیامک نادری

گزارشی ازآخرین وضعیّت تشکیلات رجوی درآلبانی، بصف شدن شکنجه گران ونقل خاطرات حماسه های رجوی و اپورتونیست خواندن بدنه واعضا مجاهدین خلق بدلیل محقق نشدن سرنگونی رژیم تا موعد ۲۲بهمن ۹۷، عکس اختصاصی پرویزموسوی سیگارچی، مهره امنیتی وضد اطلاعات مجاهدین و یکی از بازجویان و شکنجه گران پروژه رفع ابهام  و زندانی کردن اعضا درسال ۱۳۷۴، وهمچنین زندان های سال ۱۳۷۶ به بعد…

کاش این زن چشمهایش را می گشود و برای این اعضا وبقول خودش «جگرگوشه هایش» یک دست لباس می خرید، زیرا این پیراهن ها متعلق به سال ۱۳۸۵ است. مراد با ۸۰ سال سن برای مریم رجوی ترانه لری « دایه دایه وقت جنگه» را می خواند و اردشیر که رجوی اورا« اردشیر دراز دست» خطاب میکرد، زیرا برای بدست آوردن میکروفون با دستان بلندش میکروفون را در ازدحام جمعیت  می ربود تا در مدح و ثنای رجوی شعری بخواند و یا دراثبات تحلیل های داهیانهٔ رجوی سخن سرایی کند. کاش این زن به یقه لباسهای این اعضا درشام گدایان سلطان بانوی فقیه نگاهی بیندازد وهنگامی که لباسهای سلطان بانو را ازکمدهایی که بیش از۳۰۰ – ۴۰۰ دست لباس درآن قراردارد  برای اومی آورند تا بپوشد…ابهام و تناقضی ازشعار «جامعه بی طبقه توحیدی »  ازحرف تا عمل را دریابد. مارکس می گوید:« شرم حسی است انقلابی» و رجوی این عبارت را همیشه  برای ما تکرار می کرد، تا ما ( اعضای بی شرم) شرم کنیم!. ازنظرمن« شرم یک حسّ انسانی است» و نیازی نیست که صفت انقلابی را بدان بیفزاییم. عکسی که ازمریم رجوی با چشمان بسته و بی توجّه به پیرامون خود ومردم، انتخاب کرده ام، ازسربد طینتی نیست. می خواهم چشمان این زن را بروی حقیقت بازکنم. تا بداند با تمام تلاشهایی که  برای انتخاب صحنه های مناسب برای پخش درتلویزیون سیمای مقاومت صورت می گیرد، بازهم دم خروس ازهرکجای این نمایش حقیر وپست بیرون زد پنهان کردنی نیست. عکس مریم را اینگونه انتخاب کردم تا چشمش را بازکنم شاید، شاید… یک  پیراهن نو برای اعضای خود تهیه کند که همیشه مورد تمسخر مردم فقیرآلبانی قرارمی گیرند. حقیقت آن است که لباس گدایان و کولی های کنار خیابان که ازمردم کمک جمع آوری می کنند چند مدار ازلباسهای اعضای مجاهدین بهتراست. اگر پول ندارند؟، اجازه دهد خانواده های آنها فقط یک دست لباس برای آنها ارسال کند. آنها انسان هستند…، نه حیوان!. این انسانها لباس می خواهند نه قلّاده ایی با عکس مُنقش شده رجوی بر روی آن؟. ، این زن یکی ازپلیدترین نقش ها را برای رجوی ونابودی یک نسل را بازی کرد وچشمهایش را بر روی ۸۰میلیون مردم ایران بست و تنها به رجوی و رهبری عقیدتی ومنویات خود چشم دوخت. فقط خواستم همین را به اوبگویم، همین و بس.

 ادامه مطلب

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com