“راز زندگی در سعادت است
راز سعادت در شادی
راز شادی در سلامت است
پس شاد باشید و سلامت….

زندگی چیزی جز رنج نیست
معنای زیستن را در رنج می یابیم
پس بیائید در رنج ها ،بر رنج ها بخندیم….”
سبزی ات پایدار هفت تپه، سبز بمان و آن روز که دیگر سبز نباشی، روز مرگ من است.
همکاران عزیزم، هفته تپه، سرزمین سبزم
طبیعت در فصلی می میرد و در فصلی دیگر دوباره شقایق ها، گل ها و سرسبزی ها قد می کشند بنگر که دگرگونی، تغییر و ساختن فردای بهتر سرفصل روشن سال است.
از پشت میله های زندان به طبقه کارگر، دانشجویان، دادفران و همه عدالت طلبان و برابری خواهان درود می فرستم، نو روز را شادباش می گویم. چه بگویم که واژه ها برای قدردانی از حمایت مردم عزیز، خواهران و برادرانم، بی وزن هستند.

به امید آزادی ،برابری و عدالت
دوستدار مهرتان / اسماعیل بخشی؛ کارگر هفت تپه از زندان مرکزی شهرستان اهواز

شکنجه مستند دیگر اثر ندارد

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)