برای باز کردن درهای زندان به شما احتیاج داریم.

با چادر زدن جلوی زندانها خواهان آزادی زندانیانمان باشیم.

جمهوری اسلامی را باید شدیدا تحت فشار گذاشت تا زندانیان سیاسی را بدون قید و شرط آزاد کند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)