در آستانه چهارشنبه سوری و نوروز قرار داریم. در چهار دهه‌ی گذشته این مناسبت‌ها در شهرها و روستاهای مناطق مختلف کردستان با ابراز شادی و شادمانی، همبستگی و اتحاد مردم کارگر و زحمتکش و آزادی‌خواه به فرصتی برای مقاومت در مقابل سیاست‌ها و فرهنگ سراپا تبعیض و عقب‌مانده جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

جمهوری اسلامی هر سالە دست بە اقدامات پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از برگزاری مراسم‌های مردمی چهارشنبه سوری و نوروزی در کردستان می‌زند. اما مردم مراسم‌های نوروزی دلخواه خود را در اجتماعات بزرگ، با پوشیدن لباسهای زیبا با رنگ‌های شاد و چشم‌نواز، با اجرا و پخش موسیقی شاد، با رقص و پایکوبی، شادمانی و سرودخوانی وسیعاً برگزار کرده‌اند. پارسال مردم کردستان بر متن مقاومت قهرمانانه مردم عفرین در مقابل یورش دولت و ارتش فاشیست ترکیه به این کانتون با نام‌گذاری نوروز به “نوروز مقاومت” و حمایت از عفرین با برگزاری اجتماعات بزرگ در بسیاری از محلات شهرها و روستاهای کردستان یک‌بار دیگر نیروی متحد و همبستگی خود را باور کردند و آن را به نمایش گذاشتند.

طی سال‌های گذشته، نیروها و دستگاه‌های سرکوبگر جمهوری اسلامی در مقابل تجمعات بزرگ و همبستگی مردم کردستان غافل‌گیر و زمین‌گیر می‌شدند و نوروز پارسال یکبار دیگر نشان داد که چه انرژی و ظرفیت امیدوار کننده‌ای در جامعه زنده و پویای کردستان برای مبارزه علیه تاریک اندیشی نظام حاکم وجود دارد.

امسال و در شرایطی که در نتیجه سیاست‌های ضد توسعه اقتصادی و اجتماعی حاکمیت در کردستان و نبود فرصت‌های شغلی چند صد هزار نفر از ساکنین کردستان از مرز ایلام تا ارومیه وادار به رویآوری به شغل مرگ آفرین کولبری شده‌اند و در میان کولبران، جوانان تحصیل کرده، هنرمندان، ورزشکاران نامدار، نخبگان علمی، کودکان و نوجوانان، زنان و سالمندان بالای ٧٠ سال دیده می‌شود.

 

 

 

هر کدام از این کولبران به نسبت توانائی جسمی و نیاز, کوله هایی با وزن ۵٠ تا ١١٠ کیلوگرم را کیلومترها در مرزهای کوهستانی کردستان، در سرمای زمستان و گرمای تابستان، با عبور از صخرەهای مرگبار و میادین مین حمل می‌کنند.

در سالی که در ١١ ماه نخست آن ٢٣۶ کولبر در نقاط مختلف نوار مرزی کردستان از ماکو تا ایلام یا با شلیک مستقیم نیروهای مسلح، انفجارمین، براثر حوادثی چون سقوط از صخرەها و ارتفاعات، گرفتار آمدن در برف و سرما و بهمن و یا در تعقیب و گریز نیروهای مسلح رژیم در جادەهای کردستان کشته و مجروح شدەاند، بطوریکه ٧٩ نفر جان باختەاند و ١۵٧ نفر دیگر مصدوم گردیده‌اند و کولبری به یکی از بزرگترین معضلات جامعه کردستان تبدیل شده است، ما خواهان نام‌گذاری نوروز امسال به “نوروز حمایت از کولبران” هستیم.

امسال و بر متن این شرایط فرصت‌های چهارشنبه‌سوری و نوروز بیش از هر زمان دیگری از اهمیت مبارزاتی برخوردار شدەاند. بدون شک مردم کردستان امسال نیز برگزاری این مناسبت‌ها را به فرصتی برای ابراز شادی و شادمانی، اتحاد و همبستگی، تقویت روح مقاومت تاریخی خود و حمایت از کولبران و محکوم کردن کشتار آنان تبدیل خواهند کرد. بنابراین جا دارد که نوروز امسال، سالی که در آن بیشترین شمار کولبران براثر سیاست‌های ستمگرانه، تبعیض آمیز و دشمنانه جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند، با طرح خواسته‌ها و مطالبات زیر نوروز را به “#نوروز_حمایت_از_کولبران” تبدیل کنیم:

◾️پایان دادن به کولبری و ایجاد شغل برای کلیه کولبران.
◾️پرداخت بیمه بیکاری به کلیه کولبران تا دستیابی به کار مناسب.
◾️پرداخت خسارت به خانواده کولبران جانباخته و کولبران مصدوم.

ما کلیه انجمن‌ها، تشکل‌های مدنی داخل و مدافعان جنبش انقلابی کردستان، احزاب و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون را حتی اگر نگاه دیگری به نوروز و مراسم‌های نوروزی دارند به حمایت از این ایده دعوت می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم که یکی از محورهای فعالیت‌شان در این ایام پشتیبانی و حمایت از کولبران و خواستەهای آنان و خانوادەهایشان باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)