نخست‌وزیر استرالیا هشدار می‌دهد که استرالیا برای قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی دریایی از تحمل صفر برخوردار است. افرادی که قصد سفر غیرقانونی با قایق به استرالیا را دارند، مجاز به سکونت در استرالیا نخواهد بود.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)