با   تو همه جای زمین    هر روز نوروزی ابدی ست

نیمکره ی شمالی    نیمکره ی جنوبی سرتا سرِ اُستوا

هر لحظه   هر نقطه   آغازی همواره  است

میلی متر به  میلی مترِ این سیّاره     شگفتیِ بی پایان

همه یِ  زمین یادگاری     همه چیز یادداشتِ تو

چشمهایم  پُرنور شادمان است  همیشه

تلخ ترین  دردها گذرا      آسمان پُر از ستاره   

 

دور از تو    هرگز نمی خندم

روشنایی ها  همه برباد

همه چیز  تیره و تار

و دنیایی   بی نهایت غم انگیز است

تا  سویِ  چشم ها     دسترس ها

دور  از تو     

هرگز   

نمی خندم

     .          

امیر سارم –  مجموعه شعرِ   اَز

کانالِ تلگر

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)