آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران طی سخنانی مدعی شده بود اگر حجاب در ایران به همه پرسی گذاشته شود اکثریت جامعه به آن رای خواهند داد. در عین حال  دستگاه تبلیغاتی نظام جمهوری اسلامی همواره سعی کرده است حضور افراد در گردهمایی های مختلف همچون سالگرد پیروزی انقلاب، روز قدس و… را به عنوان رفراندوم خیابانی  و خودجوش مردم در جهت تایید نظام و سیاست هایش به دشمنان داخلی و خارجی عرضه نماید.

حال که نظام اسلامی حق رفراندوم خیابانی و خودجوش مردم را به رسمیت شناخته است و به آن مباهات می ورزد، چرا مردم  نتوانند از این حق انقلابی خود  در حوزه های دیگری همچون حجاب بهره ببرند. البته بایستی به این نکته اساسی اشاره داشت که زنان ایرانی از روز پس از قانونی شدن حجاب اجباری در ایران، جنبش خزنده خود را بر علیه این قانون ضد بشری با نافرمانی از الگوهای تبلیغ شده در زمینه پوشش توسط نظام اسلامی دیرزمانی است آغاز کرده اند و حق حاکمیت بر بدن خود را به انحای مختلف خواستار شده اند.

من در مقاله پیشین خود باعنوان «جمهوری اسلامی بدون حجاب» درباره الویت رویکرد امنیتی بر رویکرد ایدئولوژیک نظام امنیتی_اسلامی ایران در زمینه برخورد با مسائل کلان که حجاب اجباری هم یکی از آن هاست توضیح داده ام. اینکه چرا حجاب ایدئولوژیک پوششی است امنیتی برای حفظ موجودیت نظام. از همین رو، اینکه ما بخواهیم با جمع آوری امضا، درخواست و پتیشن، گفتمان پند و نصیحت یا ارعاب تهدید از نظام امنیتی_اسلامی انتظار اصلاح قانون حجاب یا برگزاری رفراندوم در این زمینه را داشته باشیم به مانند این است ما اسلحه ای به دست کسی بدهیم و از او درخواست نماییم به پای خودش شلیک کند! در عین حال اینگونه کنش ها می تواند در زمینه جنگ روانی و آگاهی بخشی اذهان عمومی و برجسته سازی موضوع موثر باشد. از سوی دیگر ما شاهد افزایش کنش های نمادین میدانی درجنبش زنان و به وِیژه در زمینه مخالفت با حجاب اجباری هستیم که از خلاقانه ترین این نمونه ها می توان به پدیده دختران خیابان انقلاب اشاره نمود. همچنین این نکته را نباید از نظر دور داشت که موفقیت و پیشروی یک جنبش اعتراضی به ویژه در مواجه با رژیم های توتالیتر به بالا بردن هزینه سرکوب از سوی نهادهای قدرت بستگی دارد و به طبع آن مستلزم مشارکت توده ای مردم است. رفراندوم خیابانی حجاب می تواند نقطه ی عطفی در این زمینه باشد. گفتمان سازی حول این محورگامی است در جهت محقق ساختن این ایده.

و سخن آخر اینکه هر رویایی برساخته واقعیت اجتماعی است و انقلاب زنانه نیز مستثنی از این قاعده نیست.

# رفراندوم خیابانی حجاب

      آرش فضیلت

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)