این دختر زیبا را هم نسلان من خوب به یاد دارند. هنرپیشه ای که اگرچه “نامبر وان” نبود اما از همان ابتدای ورود به سینما توانست جلب توجه کند. و زیبایی اش بر این جریان بی تاثیر نبود. عسل بدیعی با آن چشم های همیشه غمگین و لب های داغدار که انگار از یک گریه هولناک برگشته اند، مرگ مغزی شده ، توی کما رفته، فوت شده؟ و همه اینها بر اثر یک مسمومیت دارویی اتفاق افتاده است.عسل خانم همیشه اندوهگین و گریان! اگر هنوز هستی که کاش سرحال بشوی و یک روز بالاخره خنده را توی چشمهایت ببینم. اگر هم نیستی که یاد چشمانت بماند به یادگار برای ما.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)