ساعت نه و نیم امشب به وقت ایران
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
با هشتگ:
#SaveIranianRefugeesTR
پناهندگان ایرانی ساکن ترکیه مدت هاست، به روند رسیدگی به پرونده هایشان اعتراض دارند. آنها می گویند: «طریقه رسیدگی به پرونده ها، از طرف سازمان ملل و اداره مهاجرت، برایشان طولانی و کشنده شده است.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)