۸ مارس (روز جهانی زن) را با طرح مطالباتمان گرامی میداریم!
 
موقعیت فرودست زنان و مصائب ناشی از آن در همه زمینه های اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و جنسیتی تاریخی هزاران ساله به قدمت همه جوامع طبقاتی دارد. 
زنان در زیر لوای ساختارهای تاریخی مردسالار و نیز مناسبات سرمایه داری ،علیرغم همه تلاش ها و مبارزات پرشکوه و کسب دستاوردهای بی بازگشت بشر در زمینه تساوی حقوقشان ، اما هنوز نتوانسته‌اند به برابری واقعی در زندگی اجتماعی دست یابند. برای ایجاد چنین جامعه برابری ، مردان بسیاری همراه و دوشادوش زنان در این مبارزات بی وقفه، مشارکت وتلاش می کنند.
 
 
 موانع اقتصادی، سیاسی، قانونی و سنن و آیین های اجتماعی جان سخت، آشکار و نهان بر موجودیت زنان چنگ انداخته و موقعیت فرودست نیمی از جامعه را در ساختار طبقاتی مبتنی بر روابط کالائی و مالکیتی تداوم می بخشند. این وضعیت، زنان را  در پیشاپیش صف مبارزات اجتماعی برای تغییر وضعیت موجود قرارداده است. 

ما  با آگاهی و شناخت کامل از این موانع، “مطالبات حداقلیمان” را به شرح زیر بیان می‌کنیم:
 
۱- زنان مالک تن و بدن خود هستند، حق انتخاب  نوع و سبک زندگی، اولین حق  طبیعی هر انسانی است. 
حق ازدواج کردن و یا نکردن ، مادر شدن و یا نشدن باید برای زنان به رسمیت شناخته شود.
 
۲-کالایی شدن بدن زنان و سوء استفاده از کار ارزان زنان در مناسبات سرمایه داری ، فقط در جهت منافع ساختار سودمحور و تحقیر و استثمار زنان است
 لذا پرداخت دستمزد برابر و لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز جنسیتی در محیط کار از خواسته های زنان است.
 
۳- تمام موانع قانونی در حق انتخاب رشته و شغل برداشته شود و تمام تبعیضهای جنسیتی در دانشگاه ها ومکان عمومی ( سالنهای موسیقی و تئاتر و ورزشگاه ها و…) حذف گردد.
 
۴- لغو حجاب اجباری برای زنان یک خواسته اساسی است.
 
۵-  “کارخانگی” از خردسالی تا کهنسالی بر گرده زنان است.این خشونت متداوم و پایان ناپذیر و بهره کشی پنهان ، از دوش زنان برداشته شود.
 
۶-  تمامی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در طلاق و حضانت فرزندان و خروج از کشور و “کودک همسری ” و.. باید لغو گردد و زنان هم حق ثبت  شناسنامه  برای کودکانشان را داشته باشند.
 
۷- انسانهای متمدن امروزی اعم از زنان و مردان برای دستیابی به خواسته های زنان(که خودمعیاری برای سنجش یک جامعه پیشرفته و مدرن است)، و رهائی از این تبعیض ضد انسانی، تلاش و مبارزات مستمری دارند. هرگونه نگاه و برخورد امنیتی و قضائی به این مبارزات حق طلبانه، محکوم است. 
 
۸- از آنجائیکه برای رسیدن به مطالبات مشترک نیاز به تشکل داریم، حق داشتن تشکلهای مستقل را برای خود حقی طبیعی و پایه ای میبینیم.
 
۹- در ساختار سرمایه داری فقر بیش از پیش” زنانه” شده و موج بیکاری و مهاجرت و جنگ و غارت ، انبوهی از زنان سرپرست خانوار  به وجود آورده که توان اداره خود و فرزندانشان را ندارند. خطر تن فروشی و عضو فروشی و اعتیاد و کارتن خوابی یک تهدید جدی برای این بخش از زنان است لذا حمایتهای گسترده به لحاظ تهیه مسکن و شغل مناسب و درمان و آموزش رایگان، ضرورتی عاجل است.
 
۱۰- جامعه ایران با بحران سالمندی و مشکلات توام با آن مواجه است. زنان از یک سو خود مواجه با سالمندی اند و از سوی دیگر نگهداری از سالمندان خانواده به آنان واگذار میشود . ایجاد مراکز مناسب و پر نشاط سالمندان و توجه ویژه به سلامت و درمان زنان سالمند یکی ازمطالبات واقعی هر جامعه ای است. 
 
۱۱- ۸ مارس روز جهانی زن است. به رسمیت شناختن این روز در تقویم از خواسته های مسلم زنان  می باشد.
 
شورای بازنشستگان ایران
۸ مارس 
۱۷ اسفند ۱۳۹۷
@Shbazneshasteganir

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)