چرا زنان سهم اندکی از بازار کار رسمی را به خود اختصاص میدهند؟
چه نسبتی میان جلوگیری از ورود زنان به بازار کار و فرودستی اجتماعی آنها وجود دارد؟
چرا زنان ایرانی با وچود تحصیلات ناتوان از ورود به بازار کار هستند؟
در این شماره درباره کار زنان و سدهایی که برای جلوگیری از استقلال و ورودشان به بازار کار ساخته شده اند حرف میزنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com