بازیگران:

بهروز وثوقی

رضا بیک ایمانوردی

مرجان

کارگردان: امیر شروان

احمد راننده ای است که هر از گاه دچار بیماری روحی و در آسایشگاه روانی بستری می شود. احمد به خانه پرستاری به نام ژاله پناه می برد. پلیس او را دستگیر می کند و به آسایشگاه

می برد. سروان شرفی همسرش پروین را که آبستن است و نیاز به خون از گروه کمیابی دارد به بیمارستان می برد و پزشک معالج نشانی دو مردی را که این خون در رگ هایشان جاری است، به سروان می دهد. یکی از آن ها مردی است
…که

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)