کانون ره‌آورد در شهر آخن به مناسبت انتشار آخرین کتاب رضا کاظم‌زاده با عنوان “روانشناسی خشونت سیاسی”، جلسه گفت‌وگویی با حضور نویسنده ترتیب داده است.

شنبه ۲۳ فوریه در شهر آخن آلمان از ساعت ۱۸

برای تهیه کتاب می‌توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://goo.gl/oHqH8w

رضا کاظم‌زاده روانشناس بالینی و روان درمانگر خانواده ساکن در بروکسل است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)