مهم ترین خبر این روزهای سیاست ایران، نشست ورشو است. این اجلاس دو روزه با تلاش ایالات متحده آمریکا و اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. فارغ از حاشیه های برگزاری این رویداد مهم، جنبه دیگر برگزاری این نشست، موضع مخالفان حکومت ایران می باشد.

مخالفان حکومت دینی در ایران دیدگاههای متفاوتی با برگزاری این نشست دارند و برخی از آنها برگزاری این نشست را چندان مفید نمی دانند. با این حال وزن موافقان برگزاری این نشست بر مخالفان می چربد.

این موافقان تا جایی پیش رفته اند که چندین گروه و سازمان برانداز در بیانیه ای مشترک اعلام کرده‌اند «با نمادهای فیروزه‌ای و تصاویر شاهزاده رضا پهلوی در گردهمایی ایرانیان در مقابل محل برگزاری نشست ورشو شرکت می‌کنند تا خواسته‌های مردم ایران را در آنجا فریاد بزنند.»[۱]
در این بیانیه ضمن دعوت به حضور مخالفان در محل برگزاری این اجلاس، نشست ورشو را زمانی مناسب برای رساندن فریاد ملت ستم‌دیده ایران توصیف کرده اند.

 

 

 

همچنین، سازمان مجاهدین خلق، با برپایی تجمعاتی در ورشو، حمایت خود را از برپایی این اجلاس اعلام کردند.

اهمیت پرداختن به این مسئله از آن جهت است که شکست احتمالی این نشست، به پای حامیان آن هم نوشته می شود. جریان اپوزیسیون، هنوز درک درستی از تحولات داخلی و خارجی ندارد و خود را ضعیف تر از آن می داند که بتواند بدون توسل به برگزاری چنین نشست هایی خواسته های خود را علیه جمهوری اسلامی تحمیل کند.

فریادهای دادخواهی مخالفان حکومت نباید در میان های و هوی دولت هایی که از ایران فقط منافعش را می خواهند و اپوزیسیون جایی در منافع مشترک آنها ندارد، گم شود.در این میان گروه فرشگرد که با حضو پر سر و صدای خود در صحنه سیاسی، نام خود را بر سر زبان ها انداخت، مدعی جان تازه ای بود که بر کالبد ایرانیان دمیده است اما همراهی آنان برای برگزاری نشست ورشو و برجسته کردن رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران، نشان می دهد این آغازِ متفاوت، پایانی زودرس به دنیال خواهد داشت.

سیاست ورزی درست ایجاب می کند که نباید امتیاز و وجهه خود را بسوزانید. این نشست، چه موفق بشود فشارهای امنیتی و سیاسی – مانند تشدید تحریم ها- را علیه ایران بیفزاید و چه موفق نشود جامعه جهانی را علیه حکومت ایران بسیج کند، می تواند مهره های جوان و دانشمند اپوزیسیون را نزد مردم سختی کشیده ایران، ناموجه جلوه دهد.

[۱] فرشگرد-بیانیه مشترک چندین گروه و سازمان برانداز

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)