مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!
چون غرض آمد هنر پوشیده ماند
صد حجاب از دل به سوی دیده شد(مولوی)
قبل ازاین فرمان همایونی بود؛امروزحکم و فتوای ولی فقیه!
خیلی زودتر از یک تصورذهنی، انقلاب۵۷،با یک اصل از قانون اساسی (ولایت مطلقه فقیه)از این رو به آن رو شد.
ساقیامی بده و غم مخورازدشمن و دوست
که به کام دل ما آن بشد واین آمد (حافظ )
همه ی امور به مصلحت ولی فقیه گره خورد. و بنام مصلحت نظام،اصل ولایت فقیه همچون ضحاک ماردوش قربانی گرفت.
همه برای یکی شد؛وآن یکی جانشین الله روی زمین بود تا فرمان ربوبی الهی آسمانی رابه صورت لایحه،قانون و حکم حکومتی ازمسیر منصوبین خود،فقهای شورای نگهبان(اصل۱۱۰قانون اساسی) ومجمع تشخیص مصلحت(اصل۱۱۲قانون اساسی)و پارلمان نظارت استصوابی (اصل۹۸واصل۹۹قانون اساسی)و رئیس جمهوری(تدارکاتچی نظام)به اجرادرآورد!
زر(پول کثیف)وزور(نصربالرعب)وتزویر (نظارت استصوابی)در مثلثی مصلحت نظام شد.
مصلحت نظام همچون پول،کثیف شد.
به بهانه ی دفع افسد به فاسد،فساد، فحشا،قتل وجنایت(قتل های زنجیره ای وزارت اطلاعات و بسیجی خودسرهای دولت سایه)شکنجه(بنام تعزیر)امری مباح وحلال توجیه شرعی شد تا مصلحت نظام که همان مصلحت ولی فقیه است،بقای خود را تضمین کند.
روحانیت و مرجعیت شیعی در حد کارمندان ولی فقیه تنزل مقام داده شدو طلبه های حوزه با پول کثیف ارتزاق و روزی اش را دریافت کرد تا مطیع و فرمان بر حکم و فتوای ولی فقیه باشد!
در هیچ دورانی از تاریخ ایران دین و مرجعیت اینگونه مبتذل نشد.
حکومت دینی ازخود ضد دین زائید: «ازقضاسرکنگبین صفرافزود!»
دردناک تر دراین مصلحت کثیف،فریبی بنام اصلاحات و مجریان حکومتی آن (اصلاح طلبان)است که بدلیل آلوده شدن به سیاست کثیف نجاست مصلحت نظام را بدوش کشیده تا بوی گند خود فروشی از محفظه و دایره ی خودی ها به بیرون منتشر نشود.
آنهابا قرنطینه کردن رسانه های داخلی و صادرکردن اپوزسیون صادراتی(پیاده نظام اصلاح طلبان حکومتی در خارج از کشور )_که اکثرا نقش برانداز(نما) را هم بازی می کنند!!_ و قُرق کارشناسی در رسانه های خارج از کشور،به صورت دگماتیسم خود نقاب دمکراتیک زده و با غسل تعمید دادن جمهوری آخوندی ولایت فقیه، همچنان در صدر قهرمان خیرخواه با فریب مردم”تکرار می کنم” را ادامه داده و از رانت”غش در معامله”سهم خود در بازار بورس مصلحت کثیف نظام را بالا برده و نگذارند غیرخودی عرض اندام کند!
وگرنه چه کسی نمی داند که همه ی آنچه امروز ما باآن روبرو هستیم و فلاکتی که بهتربن انقلاب را فراگرفت بخاطر سکوت و بزدلی و عدم شجاعت آنان در اظهار صربح و بی پرده شان در مورد اصل ولایت فقیه وشخص خامنه ای است!
ظاهر دستارچون خلد بهشت
چون منافق اندرون رسوا و زشت(مولوی )
بیست و یکم بهمن نود و هفت
محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگار )

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)