دیدارآقای مایک پمپئو وزیرخارجه دولت امریکا با خانم مسیح علی نژاد اقدامی نمادین درچهارچوپ «دیپلماسی مردمی» درحمایت ازمبارزات مردم ایران برعلیه رژیم جمهوری اسلامی درآستانه برگزاری کنفراس ورشوطی روزهای۱۳ و۱۴فوریه درلهستان صورت می گیرد. ازآنجا که رژیم ایران فاقد اپوزیسیون معتبر، شناخته شده، مشروع ودارای پایگاه توده ایی است، دراین خلاء دردناک فقدان اپوزیسیون، امریکا نمی تواند با حزب، سازمان، گروه ، جریان( ودراساس هم موجود نیست)  ویا شخصیت های سیاسی شناخته شده دیدارکرده ، چرا که این امرنشان حمایت دولت امریکا ازآنان تلقی می گردد.

همچنانکه درقیام سال۱۳۸۸ مردم درخیابانها خطاب به دولت امریکا و اوباما بعنوان «متناظر اول تمامی دولت های موجود» شعارمی داند:«‌اوباما، اوباما – تو با مایی، یا با اونا» وماه ها درکف خیابان هیچ پاسخی نشنیدند، اقدام دولت امریکا و دیدارمایک پمپئو با مسیح علی نژاد یکی ازنمادهای دختران انقلاب  و بی روسری و… ودیدارآقای مایک پنس معاون رئیس جمهورامریکا با آقای احمد باطبی یکی ازنمادهای قیام سال۱۳۷۸، تنها ازاین منظرقابل درک ، فهم وتحلیل است.

اینکه دولت امریکا وآقای ترامپ خاستگاه  ومنافع کشورخود را دنبال می کنند، امری واضح و شناخته شده است که حتی دراولین سخنرانی خود بعنوان اصلی ترین سیاست خود به آن اذعان کرده است. کما اینکه خانم مسیح علی نژاد نیز دراین دیدار، نه بعنوان پیشبرد خاستگاه ومنافع امریکا، بل بعنوان فردی ازمیان مردم، خاستگاه ومنافع مردم ایران درصحنه روابط بین المللی را به پیش برده است.

 

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا را کلیک نمائید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)