ویدئو: گوناز تی وی ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ : برنامه هفته نود وچهار دیالوگ موضوع : با انقلاب ۱۳۵۷ چه چیزهایی را باخته ایم؟
به دعوت همکار سابقم در #روزنامه_سلام ومجری برنامه ی #دیالوگ« #گوتاز_تی.وی» _ #انصافعلی_هدایت_با موضوع:
«با انقلاب۵۷ چه چیزهایی را باخته ایم»شرکت کردم.
دراین برنامه گفتم با انقلاب۵۷یک مصلحت کثیف مثل پول کثیف بنام مصلحت نظام ومصلحت انقلاب که همان مصلحت ولی فقیه باشد دررگ وپی جامعه ریشه دوانده وهمچون ضحاک ماردوش قربانی می گیرد.
وگفتم دراین چهل سال ضداخلاق بجای اخلاق فرهنگ مسلط شده است.ونفاق،ریاکاری وپاچه خواری عمومی شده و ابن الوفت هاحاکم شده اند.
وگفتم در طول تاریخ ایران هیچ حکومتی به اندازه ی حاکمیت فعلی ضربه به دین نزده است.و پول کثیف درحوزه های علمیه رایج شده و طلاب با آن ارتزاق می شوندو مراجع تقلید و روحانیت کارمندان حاکمیت شده اند.
وگفتم حریت از روشنفکران که موتورمحرکه جامعه می توانند باشندگرفته شده است.
راه برون رفت ازاین انسدادسیاسی را برچیدن اصل ولایت فقیه و تدوین قانون اساس جدیدکه درآن جای هیچگونه نفوذ و تفسیربرایی نباشد دانستم.
واضافه کردم بازگشت به سلطنت ارتجاع است و باید جمهوری را ارتفاداد.
هم چتین پیشنهاددادم مخالفین خارح ازکشورهمه ویکجا باهم بابک هواپیماواردایران شوند!
حاکمیت یابایدآنهارابرگرداند،یاهمه رایکجا زندان کند،یا براساس ادعامانع آنها نشود.
این برنامه رادرآدرس زیرببینید:
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار )
بیست ویک بهمن نودوهفت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com