آمار طلاق در جمهوری اسلامی بصورت فاجعه باری افزایش یافته است. بیشترین تعداد طلاق، نه تنها در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی، بلکه در تاریخ ایران در دولت روحانی اتفاق افتاده است. از سال ۹۲ تا کنون حدود یک میلیون طلاق (جدا شدن دو میلیون زن و مرد از هم) صورت گرفته است.

بهر حال رشد شدید طلاق در ایران نشانه وخیم شدن وضعیت اقتصادی مردم، بیکاری گسترده جوانان، رکود و فساد گسترده، دزدی شدید فراگیر و غارت شدن کشورمی باشد، که ناشی از سوء مدیریت کلان در کشور می‌باشد. بهر حال دولت روحانی علیرغم وعده‌های بسیاری که در ابتدا به کار خود به مردم داد در حل مشکلات اقتصادی کشور عاجز بوده است.

در جدول ذیل آمار طلاق سالیانه در دولت روحانی دیده می‌شود:

سال

تعداد طلاق

1392

155369

1393

163572

1394

163765

1395

174366

1396

178578

1397 شش ماهه اول

84016

*1397

183000

*پیش بینی

در نمودار ذیل آمار طلاق در دولت روحانی  ملاحظه می شود:پ

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)