برنامه تلویزیونی کادر: مارکس در سوهو (بازگشت مارکس)

نوشته هوارد زیـن

اجرا از برایان جونز

برگردان فارسی: تراب حق شناس و حبیب ساعی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)