یک ویولون‌زن جوان دوره‌گرد، که خیابان به خیابان شهر را گشته است و برای مردم خسته موسیقی زده است، این روزها توانسته از طریق «یوتوپ» کارش را ارائه دهد و شهرتی بیابد. در این میان، یکی از استودیوهای موسیقی نیز استعداد او را یافته است و ویدئویی برای او کار کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)