عکس تزئینی، Image source

اتاق عدالت دادگاه عالی دوم مکزیک رای به دادن مستمری به زوج‌های بیوه‌ی همجنس داد. بدین ترتیب پس از فوت یکی از طرفین، مستمری حقوق فرد متفوی به همسر او داده خواهد شد. پیش از این، بنا به ماده 130 قانون تامین اجتماعی تنها زنان و مردانی که همسر آنان فوت کرده بود مستمری دریافت می‌کردند.

بنا به بیانیه دادگاه عالی، این مورد تنها زمانی مطرح شده است که تامین اجتماعی از دادن مستمری به مردی که همسر خود را از دست داده بود، سرباز زده. این اقدام به بهانه همجنس بودن این زوج صورت گرفته بود. آنان با استناد به ماده 130 قانون تامین اجتماعی که تنها زوج‌های زن و مرد را مشمول دریافت مستمری تعریف کرده است، عمل کرده بودند.

ازدواج همجنس‌ها از سال 2015 در مکزیک قانونی شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)