از عضویت در شورای انقلاب اسلامی تا مرگ، کارنامه این ناقض حقوق بشر را در ویدئو ببیند:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)