همواره ممکن است که برخی کودکان و نوجوانان به دلایل متعدد از مسیر عادی رشد خود منحرف شوند و به رفتارهای ضداجتماعی و مجرمانه گرایش پیدا کنند یا به آن دست بزنند. با درنظر گرفتن تنوع دلایلی که می‌تواند به چنین رفتاری منجر شود، اغلب کارشناسان پیشگیری و درمان چنین رفتارهایی را در کودکان و نوجوانان توصیه می‌کنند و نظام‌های حقوقی، اصلاحی و درمانی ویژه‌ای را برای این کودکان و نوجوانان پیشنهاد می‌دهند.

این شماره مجله حقوق ما به موضوع «مسوولیت کیفری و مدنی اطفال» پرداخته تا با تاکید بر جنبه‌های مبهم و ناقض حقوق کودک در نظام قضایی ایران، راه تجدید نظر در رویه‌های قضایی و افزایش آگاهی عمومی وکلا و حقوق‌دانان در برخورد با مجرمان کودک و نوجوان باز شود.

سردبیر: نعیمه دوستدار

همکاران: معین خزائلی، مریم دهکردی، رضا حاجی حسینی، نیلوفر جعفری و نقی محمودی.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com