گفت‌وگوی رادیو همبستگی با مهرداد درویش پور درباره:

پیامد اعتراض های دی ماه، برآمد جمهوری خواهان و نقد آلترناتیو سازی با تکیه بر قدرهای خارجی

به این گفت‌وگو می‌توانید در لینک زیر گوش فرا دهید:

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)