گیرم که زنان را به استادیوم ها هم راه دادند ، گیرم که آیین دادرسی هم در موارد خاص تغییر دادند و به متهم امکان اعاده دادرسی کمی عادلانه تر هم دادند ، اما این حکومت امکان توقف خصوص سازی ها را دارد ، امکان بر گرداندن اموال عمومی که به ناحق به دستان بی لیاقت وابستگان به خود سپرده شده است را دارد ؟ امکان بازسازی ساختار اقتصادی خام فروشی که منبع ایجاد اقتصاد رانتی است را دارد ؟ و مگر تمام این اقدامات منبع اساسی ایجاد بحرانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در کشور ما ایران نیست
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com