در روان پژوهی: بی طرفی روانکاو

در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش دهم (بی طرفی روانکاو) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۷ پاریس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)