اولین تجربه وحضور من در یک مباحثه تلویزیونی
به درخواست ودعوت دوست وهمکارم در روزنامه سلام انصافعلی هدایت که اینک مجری پخش تلویزیونی دیالوگ( گوناز تی وی)هستند،پاسخ مثبت داده ودرآن شرکت کردم.
جدای ازاختلاف من وایشان در موضوع قومیت ها،درمسایل دیگرکه به حقوق انسانی مربوط است وجه اشتراک زیاداست.
دراین برنامه به موضوع جایگاه نمایندگان مجلس پرداخته شد.
ضعف برنامه به گمان من این بودکه در مطالب غیر،حاشیه زیادداشت.وعلاوه براین فکرمی کنم وقت هم به عدالت تقسیم نمی شد.
من دراین برنامه به ساختاروماهیت پارلمان در جمهوری اسلامی پرداخته وگفتم جمهوری اسلامی توانسته با غش در معامله قورباقه راجای قناری به مردم قالب کندوازآنجاکه ساختار انتخابات ازاصل معیوب است،علاوه برابنکه هردوره ازتعداد نمایندگان کیفی کاسته شده، بدلیل اصل ولایت فقیه و نظارت استصوابی نمایندگان،نماینده ی مردم نیستندومانباید استثناهاراقاعده تصورکنیم.
گفتم ازدوره ی مشروطیت تاالان جایگاه واقعی پارلمان هنوز در ایران نهادینه نشده وگفتم ۵۰درصدمشکل خودمردم هستندکه درهردوره بازفریب حاکمیت رامی خورند وباحضورخوددرپای صندوق رای به آن اعتبارمی بخشند ویک دلیل این فربب قرنطینه بودن مردم است که رسانه هایش دراختیارعده ی خاصی ست ولذا درجهل قاصرو دریک دورباطل هردوره مردم از گزینه های باصطلاح بدوبدتر یکی راانتخاب می کنند.
بدلیل اشکال فنی که در اسکایپ ایجاد شد!صحبت های من صوتی همراه با بک تصویرانجام شد.
آن رادرلینک یوتیوب مشاهده کنید.
محمد شوری
نویسنده روزنامه نگار
۹دی۱۳۹۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com