در  حوزه های روانپژوهی  (بخش دوم) در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی (بخش دوم) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ۱۳۹۷ پاریس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)