در روان پژوهی: خواهش و تمنا

در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش بیست و یکم (خواهش و تمنا) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۷ پاریس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)