ایران آکادمیا در همکاری با دانشگاه لیدن و انجمن پژواک (فرانسه) برگزار می‌کند:
انقلاب ایران، پس از ۴۰ سال: گسست‌ها و پیوستگی‌ها

جمعه یازدهم ژانویه ۲۰۱۹

ثبت نام ۹:۳۰ صبح
افتتاح ۱۰ صبح

زبان: فارسی


پنل ۱: (۱۰:۱۵ – ۱۱:۱۵) سیاست و روابط بین الملل
جلیل روشندل – عمار ملکی
گرداننده: محمد رضا نیکفر

پنل ۲: (۱۱:۱۵ – ۱۲:۳۰) ادبیات و سینما
نسیم خاکسار، اسفندیار دانشور، عسل باقری
گرداننده: کوشیار پارسی

نهار

پنل ۳: (۱:۰۰ – ۲:۱۵) بنیادهای ایدئولوژیک انقلاب
محمد رضا نیکفر، حسن فرشتیان، رضا رکوئی
گرداننده: محمود مسائلی

پنل ۴: (۲:۱۵ – ۳:۱۵) نقش روشنفکران
سعید پیوندی، محسن متقی
گرداننده: نیره توحیدی

تنفس

پنل ۵: (۳:۳۰ – ۴:۳۰) علوم و پژوهش علمی
ایرج سبحانی، یاسمین الخنسا
گرداننده: سعید پیوندی

پنل ۶: (۴:۳۰ – ۵:۳۰) جنبش‌های اجتماعی
فرهاد خسروخاور، نیره توحیدی
گرداننده: منصوره شجاعی

اطلاعات بیشتر در سایت کنفرانس:

 http://ir40.iranacademia.com

 


Iranian Revolution, 40 Years Later: Breaks and Continuities

About this Event

Please register to make sure your seat is secured. Free entrance! Donations welcome.

Language: Persian

Attendees are required to register on Eventbrite

Registration 9:30

Opening 10:00

Panel 1 (10:15 – 11:15) Politics and International relations

Jalil Roshandel – Ammar Maleki – Moderator: Mohammad Reza Nikfar

Panel 2 (11:15 – 12:30) Literature and Cinema

Nasim Khaksar , Esfaindyar Daneshvar, Asal Bagheri – Moderator: Koushyar Parsi

Panel 3 (1:00 – 2:15) Ideological foundation of the revolution

Mohammad Reza Nikfar, Hassan Fereshtian, Reza Rokoee – Moderator: Mahmood Masaeli

Panel 4 (2:15- 3:15) The role of intellectuals

Saeed Paivandi, Mohsen Mottaghi – Moderator: Nayereh Tohidi

Panel 5 (3:30-4:30) Sciences and scientific research

Iradj Sobhani , Yasamin Alkhansa – Moderator: Saeed Paivandi

Panel 6 (4:30-5:30) Social Movements

Farhad Khosrokhavar, Nayereh Tohidi – Moderator: Mansoureh Shojaee

Please find more information about this event on the conference website: http://ir40.iranacademia.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com