تجمع اعتراضی دانشجویی

قرار ما سه شنبه ۱۱ دی ماه, ساعت ۱۰ صبح
مقابل دانشگاه تهران
جبههء دانشجویان مبارز

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)