مصاحبه وزیر خارجه ایران با  با هفته‌نامه لوپوئن فرانسه حاشیه های پررنگ تر از متن مهمی داشت. وی در این گفتگو، موضع آیت الله خمینی درباره نابودی اسرائیل را تکذیب می کند و مدعی می شود که قصد بنیانگذار جمهوری اسلامی از جمله «اسرائیل از صفحه روزگار محو خواهد شد.» این نیست که کسی در حکومت اسلامی دنبال نابودی اسرائیل باشد.
وی به خبرنگار لوپوئن گفته است:« آیت الله خمینی گفته بود «اسرائیل از صفحه روزگار محو خواهد شد… [یعنی] اسرائیل با این سیاست‌هایی که دنبال می‌کند به این سرنوشت مبتلا خواهد شد… نه این که می‌خواهد آن را نابود کند.»
محمد جواد ظریف افزوده «اما در باره آنچه که به ما مربوط می‌شود، ما چه موقع گفتیم که اسرائیل را نابود می‌کنیم؟ فقط یک نفر را پیدا کنید و به ما نشان دهید که این حرف را زده باشد. هیچ کس چنین حرفی نزده است».
وزیر خارجه ایران، سخنان محمود احمدی نژاد را همه برداشت آیت الله خمینی تلقی کرد.
این موضع، حاشیه های بسیار زیادی را در ایران به پا کرد. چهره های شاخص اصول گرایان و محافظه کاران، سخنان جواد ظریف را انکار موضع آیت الله خمینی در برابر اسرائیل توصیف کردند و آن را «چنین حرف‌هایی دروغ و تحریف» دانستند.
 

 

«ظریف» راست می گوید یا دروغ؟

واقعیت آن است که پاسخ وزیر خارجه ایران درباره اسرائیل با نوعی” شگرد روانی” همراه بود. وی در این مصاحبه، در پاسخ به سوال خبرنگار، به صورت هنرمندانه، اتهام تلاش جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل را بر گردن سیاست های دولت اسرائیل می اندازد.
بدین معنی که سیاست هایی که جمهوری اسلامی آن را غلط می داند،  سرنوشت اسرائیل را به نابودی می کشاند؛ نه این کسی از درون حکومت ایران نقشه نابودی اسرائیل را طراحی کرده باشد.
این پاسخ هوشمندانه ظریف، به منظور جلوگیری از بار حقوقی این ادعا ( تلاش جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل) داده می شود؛ ولی مخالفان اصول گرای خود ، هنوز نفهمیده اند که موضع ظریف، جنبه روانی دارد.
از طرفی، وزیر خارجه ایران به همان دلایل قادر نیست موضع روشنش درباره تلاش جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل را برای مخالفانش به صورت شفاف توضیح دهد. از این رو مجبور به سکوت خواهد بود.
پاسخ ظریف، یک پاسخ دیپلماتیک است که فقط جنبه رسانه ای دارد.
 
 
 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)