زمانی ایران طعم آزادی و سعادت را خواهد چشید که هر ایرانی خود را یک کولبر کورد ، یک کشاورز اصفهانی ، یک بلوچ غرق در فقر ، یک بندری با لنچ به گل نشسته ، یک خوزستانی با ریه ای پر از ریزگرد ، یک تهرانی افسرده و خسته از کار بی حاصل ، یک خراسانی اسیر جهل مذهبیون و یک ترک و لر داغدار و سر در گریبان تصور کند!
زمانی که ما فریاد همه زندانیان دربند باشیم. صدایی واحد شویم و جان هر ایرانی را همچون جان خود دوست بداریم !

آنروز که بیاید هر ایرانی خود یک رهبر و یک مبارز و یک ایران آباد و ‌رهاست!

#صدای_آزادی_عباس_واحدیان_هستیم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)