اینک دی ماه. ماه بر سکو رفتن ویدا موحد. ماه ظهور پدیده دختران خیابان انقلاب. ماه اهتزاز پرچم «نه» به حجاب اجباری. ماه خلاقیت، شجاعت، عاملیت و استقامت صدها شهروند-کنشگر در خیابان های شهرهای ایران. ماه مقاومت ده ها نفر از اعضای کمپین چهارشنبه های سفید و دختران انقلاب در زندان و خیابان. ماه حرکت و همدلی و حمایت.

نزدیک به دو سال است که دوش به دوش هم در کمپین #چهارشنبه‌های_سفید و سپس #دوربین_ما_اسلحه_ما علیه حجاب اجباری فعال هستیم. تجربیات پرباری آموخته‌ایم و مطالبه‌گری برای گرفتن حق انتخاب پوشش و اعتراض به اعمال خشونت فیزیکی و روانی با ابزار حجاب اجباری را به یکی از اصلی‌ترین مطالبات مدنی امروز ایران تبدیل کرده‌ایم تا به چهل سال تحقیر زن و مرد نه بگوییم. اعتراض ما به تبعیض و تحقیر و تحمیل است نه یک تکه پارچه. و خواست ما احترام به کرامت انسانی و آزادی عقیده و در نهایت برخورداری از حق انتخاب پوشش است.

دی، ماه اعتراضات و نافرمانی مدنی است و زن و مرد همیشه شانه‌به شانه ایستادند. اینک ما جمعی از زنان و مردان ایرانی مخالف حجاب اجباری بر آنیم که بار دیگر با پوشش انتخابی ‌و نمادهای اعتراضی‌ در فضاهای عمومی شهر حاضر شویم. هدف ما گرامیداشت مبارزه دختران انقلاب و دفاع از حق انتخاب پوشش ا‌ست. با ما همراه شوید. بیایید هر روز با پنج نفر از اطرافیانمان در این مورد گفت و گو کنیم تا سهم‌مان را از خیابان‌های کشورمان پس بگیریم. کمک کنید این پیام به گوش همه آنها که مخالف حجاب اجباری‌اند برسد. در مهمانی‌ها، مراکز آموزشی، محل کار، وسایل نقلیه، آرایشگاه‌ها، مراکز خرید و دیگر فضاهایی که امکان ارتباط جمعی را به ما میدهد -با هوشیاری در حفظ امنیتمان- با روش‌های ابتکاری‌ پیام‌مان را به دیگر هم‌وطنان منتقل کنیم.
از تمام زنان و مردان هموطن، اعضای جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های عدالت‌خواه ایران دعوت می‌کنیم تا به هر طریقی که می توانند همراه مبارزه با حجاب اجباری شوند. هر کدام در حد توان مشعلی را روشن کنیم. منتظر رهبر و ناجی نباشیم، #رهبر_منم_رهبر_تویی و هر یک از ما اگر جمعی را با خود همراه کنیم بزرگترین تظاهرات علیه حجاب اجباری رقم خواهد خورد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)