به گزارش رسیده هم زمان با بازداشت غالب حسینی در محل کارش، نیروهای امنیتی با یورش به منزل شخصی اش، اقدام به بازداشت موقت همسر ایشان خانم گلباغ بهمنی نموده، و با انتقال او به اداره ی اطلاعات، وی را به مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار دادند؛تا بدین وسیله، و با زیر فشار قرار دادن خانواده ی این فعال کارگری، عرصه را هر چه بیشتر براو تنگ نمایند.  شایان ذکر است نیروهای امنیتی با توسل به تهدید خانم گلباغ بهمنی، و تحمیل فشار روانی بر ایشان، سعی بر شکستن مقاومت نام برده و دست شستن از حمایت همه جانبه اش از فعالیت های کارگری شوهرش نمودند، که نامبرده با  مقاومت خود، بار دیگر بر حقاتیت فعالیت های غالب حسینی و دیگر فعالین کارگری تأکید ورزید.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم نمودن اعمال فشار بر خانواده های فعالین کارگری، خواهان آزادی هر چه سریعتر وفا قادری، علی آزادی، حامد محمودنژاد، بهزاد فرج الهی، شریف ساعد پناه، خالد حسینی و غالب حسینی و همچنین آزادی کارگران و زندانیان سیاسی می باشد.

 

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱ فروردین ۱۳۹۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)