“مشاوران ایرانی ” دستگاه اداری کاخ سفید ” ، که عموما ازمیان دو گرایش اساسی اپوزیسیونی ” سلطنت طلب ” و ” مجاهدین خلق ” هستند با ارائه تصویری غیر واقعی از کشور ، عموما بر آنند که هرنوع تضعیف قدرت مرکزی حتی اگر توسط حمله خارجی باشد به سقوط نظام و قدرت گیری بی درد سر آنان منجر خواهد شد و مانند ” احمد چلبی ” و امثالهم که در مورد عراق چنین نظری داشتند ، آرام آرام خود را برای بازگشت به کشور آماده می کنند

ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)