از آنجاییکه سرچشمه ضعف بشر همواره از جانب خصوصیات اجتماعی- رفتاری اش است،تاثیر از ابداعات و نوآوری در فن آوری های تکنولوژیکی نظیر استفاده از انواع گجت ها، اپیلکیشن ها و رسانه های سمعی بصری و وسایل ارتباط جمعی بین المللی و.. ، را منجر به بالا رفتن شأن و پایه اجتماعی- فرهنگی خود و جامعه شان، و انعکاس دهنده تجدد و زندگی مدرن تلقی میکنند. لذا امروزه تقاضا و نیاز فزاینده بشر در بکارگیری از تکنولوژی بویژه استفاده از ابزارآلات سمعی و بصری یک فرایند ذهنی را برای مصرف کنندگان ترسیم می کند که اختلاط و امتزاج با اهداف و عقاید کمپانی ها و قدرتهای صنعتی- اقتصادی می تواند منبعی برای رفع مشکلات بشر باشد، و همین نظریه در توسعه و گسترش استثمار نو نقش اساسی را بازی می کند.

 ظهور انواع رسانه های بین المللی، گجت ها و اپلیکیشن ها ، تمامی ابعاد حیات انسانها را تحت کنترل شگرفی قرار داده اند و شاید بدون آنها زندگی امکان پذیر نباشد و بعضا مدرنیته در ارتباط با توسعه و گسترش حضورشان خلاصه شود. جالب توجه است که در خرابه های مناطق جنگ زده تا اعماق جنگلها و مناطق صعب العبور حضور آنها مشاهده می شود. آنها توانسته اند فشردگی زمانی و مکانی را ایجاد نمایند و از این رو فواصل جغرافیایی را کوتاهتر کنند. بدین ترتیب پهنه فضا و آسمان به عنوان پایگاه استراتژیک برای نقش آفرینی معماران ساختار نظم جهانی شکل دیگری از توازن قوا به خود گرفته و گسترش نفوذ ماهواره ها و هر آنچه ساخته دست بشر در آن فضای بیکران، جز لاینفک نقشه راه نظم جهانی شده است. در تمام دورانهای تاریخی، آسمان همواره محیطی امن به جهت نگرش رادیکالی خیر و شر برای ذهنیت کنجکاو انسانها بوده است، چراکه هر چه در آسمان بوجود آید و شکل گیرد، می تواند اعتماد مردم را جلب نماید و بدین ترتیب روند سلطه بر جوامع را تسریع بخشد.

 بی تردید ماورای زمین به عرصه رقابت بین قدرتهای تبدیل شده که از تکنولوژی و علم برتر در زمینه بکارگیری از منابع انرژی موجود جو زمین در جهت اهداف مختلف استفاده می کنند. از این رو متخصصین سازنده،کنترل کننده و پردازش کننده ماهواره ها به رهبران فرازمینی تبدیل شدندکه توانایی و علم کنترل رفتار و احوالات بشر را دارند. انسان امروزی محصور، مجبور و وابسته به استفاده از تکنولوژی های است که در فراسوی زمین قرار گرفته اند و این ضعف برای صاحبان فضا در ایجاد پدیده های غیر انسانی و نامحسوسی که منجر به رسیدن به اهداف مورد نظرشان باشد، مورد توجه می باشد.

از جمله این موارد می توان به فرضیه وجود حیات انسانی در سیارات دیگر اشاره کرد که چند سالیست در طیف مشخص از پژوهشگران در حال معرفی می باشد. این گروه از محققین که می توان از ذکریا سیتچین با کتاب سیاره دوازدهم، دیوید آیک با کتاب بچه های ماتریس، کشیش سالوادور فریکسدو با کتابهای مزرعه انسان و تهدید بیگانه، رابرت تمپل با کتاب راز سیروس، اریک فون دانیکن با کتاب ارابه خدایان، چارلز برلیتز با کتاب مثلث برمودا، کارل ساگان با کتاب پیام آرسیبو، کلود وریلهان با کتاب کتابی که حقیقت را می گوید، چارلز لثبریج با کتاب افسانه پسران خدا، جوزف بلومریچ با کتاب سفینه فضایی حزقیال و بسیاری دیگر از نظریه پردازان هوش فرازمینی معتقدندکه موجوداتی هوشمند مشابه انسان اما با تکنولوژی بسیار پیشرفته(۱۵هزار سال جلوتر از تمدن انسان زمینی) در کائنات وجود دارند که حیات بر زمین را کنترل می کنند و تمامی جریانات علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و از همه مهمتر مذهبی تحت سیطره آنها قرار دارند. طبق نظریات آنها انسانها محصول و مخلوق آزمایشات ژنتیکی این موجودات هوشمند هستند، از این رو انسان نیازمند کمک هوش فرازمینی برای رسیدن به یک زندگی متعالی می باشد.

تمامی این فرایندها باعث شکل گیری گفتمان جدید تحت عنوان اِگزوپلیتیک Extraterrestrial Politics(Exopolitics) یا “سیاست فرازمینی” در نظریات نخبگان سیاسی جهان شده است. اگزوپلیتیک معتقد به مداخله و یا تصمیم گیری موجودات فضایی یا هوش فرازمینی در امور داخلی دولتها و در نهایت کل سیاره زمین است. این واژه در ابتدا توسط شخصی به نام آلفرد وبر Alfred webre بکار گرفته شد. این شخص در کتابی تحت عنوان اگزوپلیتیک”” Exopolitics: Politics, Government and Law in the Universe معتقد است که راهکارها و سیاست ارائه شده توسط “هوش فرازمینی بین سیاره ای”فرمت جدیدی از رابطه بین قانون، حکومت و سیاست برای یک زندگی متعالی بر روی زمین  ارائه می دهد که در نهایت باعث کاهش درد و رنج بشریت است. در این راستا پروژه “راز فضایی برنامه اتحاد” که بطور جالبی هدفش کنترل و نظارت و هدایت دولتها به منظور یکسان سازی عقاید، اقتصاد، مذهب و سیاست در جهان می باشد، در حال پیگیری است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)