در برنامه روز دوشنبه ” پنجره ای رو به خانه پدری ” تلویزیون ” ایران فردا ” گفتگویی میان آقای ” میبدی ” و ” نوری زاده ” در گرفت و نکات قابل تاملی در آن بود که به بحث ما مربوط است .، از آنجا که این دو فرد را می توان دو مدافع سرسخت نظام سابق و بازگشت خاندان پهلوی به قدرت دانست
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)