شخصی برای شما دروغی مطرح می‌کند درحالی‌که شما از واقعیت ماجرا آگاه هستید. بهترین برخورد در این صحنه‌پردازی چه می‌تواند باشد؟
در اولین قدم اجازه دهید تا شخص دروغ‌گو، دروغ خود را کامل کند و حرفش تمام شود سپس با آرامش و خونسردی برای او توضیح دهید که از واقعیت خبر دارید. در اینجا شخص دروغ‌گو ممکن است انواعی از واکنش‌ها را نشان بدهد. او ممکن است شرمنده و خجالت‌زده شود و قبول کند که دروغ گفته و یا ممکن است از فاش شدن دروغش و اینکه نتوانسته شما را آن‌طور که می‌خواهد بازی دهد خشمگین شود و رفتار تهاجمی به خود بگیرد.
در صورت ابراز پشیمانی و ندامت شخص دروغ‌گو؛ اگر این اولین بار است که به شما دروغ می‌گوید سعی کنید ذهن بازی داشته باشید و با آرامش از او بخواهید تا دلیل دروغ‌گویی خود را توضیح دهد؟ ممکن است او از گفتن حقیقت و مواجهه با واکنش احتمالی شما می‌ترسیده و نگران این بوده که حقیقت بر رابطه‌ی بین شما اثر بد بگذارد.
پس از شنیدن توضیحات او، بنا بر میزان جدی بودن ماجرا و اثری که این دروغ می‌توانسته بر زندگی شما داشته باشد با شخص خاطی برخورد کنید.
قاطعانه از او بخواهید که دیگر به شما دروغ نگوید و اگر این ماجرا بر اعتماد شما اثر منفی گذاشته این موضوع را مطرح کنید و تلاش کنید تا با همکاری طرفین به‌مرورزمان اعتماد ازدست‌رفته را دوباره بسازید در موارد خیلی جدی شاید حتی نیاز به کمک مشاور برای بازسازی رابطه داشته باشید.
اگر شخص دروغ‌گو رفتار تهاجمی به خود گرفت، از اینکه با او وارد دعوا و خشونت کلامی یا فیزیکی شوید خودداری کنید. حتی اگر لازم است محل را ترک کنید. اجازه ندهید تا شخص خاطی با بازی احساسی و کلامی ورق را برگرداند و شما را شخص خاطی این ماجرا و خود را قربانی جلوه بدهد.

اما اگر این اولین باری نیست که این شخص به شما دروغ می‌گوید چه باید کرد؟
در این مورد شاید بهتر باشد صادقانه رابطه بین خودتان را بازبینی کنید. آیا شما خواسته یا ناخواسته رفتاری از خود نشان می‌دهید که این شخص از گفتن حقیقت به شما دچار هراس می‌شود؟ اگر به قضاوت خود اعتماد ندارید با دوستی قابل‌اعتماد یا یک مشاور مشورت کنید.
آیا ممکن است تجربیات گذشته‌ی این شخص در زندگی، او را به سمت دروغ‌گویی مداوم سوق داده باشد؟ اگر رابطه شما با این شخص رابطه‌ای مهم است برای مثال او شریک زندگی، فرزند، دوست بسیار صمیمی و یا عضوی از خانواده شما است شاید بخواهید برای بازسازی این رابطه بیشتر تلاش کنید و به مشاور مراجعه کنید. البته این تصمیم نیازمند همکاری طرف مقابل نیز هست. در غیر این صورت اگر او همیشه به شما دروغ میگوید و تلاشی هم برای رفع این رفتار اشتباه خود نمی‌کند، شاید بهتر باشد در مورد ادامهی رابطه خود با این شخص تجدیدنظر کنید.

راههای ارتباط با ما:

پیامک در تلگرام

کانال تلگرام

اینستاگرام

فیس بوک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)