کارگران بازداشتی فولاد اهواز فوری آزاد باید گردند

نیروهای سرکوب گر رژیم اسلامی در دوشب متوالی با هجوم وحشیانه به منازل کارگران اعتصابی مجتمع فولاد اهواز بیش از چهل نفر از کارگران را دستگیر کردند. طبق گزارشات رسیده، اسامی کارگران بازداشت شده به قرار ذیل می باشد:

میثم علی قنواتی ، عیسی مرعی، امین علوانی، مرتضی اکبریان، طارق خلفی، مسعود عفری، جعفر سبحانی، مصطفی عبیات، غریب حویزاوی، کریم سیاحی، حامد باصری، حافظ کنعانی، حامد جودکی، حسین داودی، کاظم حیدری، یاسر ابراهیمیان، مجید جنادله، کوروش اسماعیلی، علی عقبا، محسن بلوطی، محمد پور حسن، محسن بهبهانی، سید حبیب طباطبائی، جاسم رومزی، علی اتمامی، سید علی جواد پور، جواد غلامی، عبدالرضا دستی، احمد سید نور، فریبرز شیخ رباط، احسان یوسفی، حسین عساکره، میثم آل مهدی، سیدمجیدموسوی، امیردهقان، احمد باوى، بهزاد علیخانى، سیدمصطفی موسوی، مجید جلالی، آرش محمدپور، بهزاد شهبازی.

در جریان این بازداشت ها نیروهای رژیم با توسل به خشونت افسار گسیخته تعدادی از کارگران فولاد را در برابر چشم اعضای خانواده مورد ضرب و شتم قرار داده و وسایل شخصی از جمله تلفن همراه آنها را ضبط کرده و با خود برده اند . متعاقب این دستگیری ها، صبح امروز نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران، بخش هایی از شهر اهواز را به اشغال خود در آوردند و حکومت نظامی اعلام نشده را در شهر حاکم کردند تا مانع از تجمع کارگران اعتصابی شوند. با این وجود، جمعیتی از کارگران در حالی که در محاصره نیروهای اشغال گر قرار گرفته بودند با شعار “کارگر زندانی آزاد باید گردد” خشم و انزار خود را نسبت به دستگیری همکاران خود بیان داشته و خواهان آزادی آنها شدند.

رژیم اسلامی در مواجهه با اعتصاب و اعتراض های کارگران فولاد اهواز به همان شیوه ای متوسل شده است که نسبت به اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه اتخاذ کرد: یعنی با هجوم وحشیانه به منازل کارگران و دستگیری عده ای از آنها از یک سو می کوشد که فضای وحشت و ترس را در میان کارگران اعتصابی ایجاد کند و در همان حال با تهدید کارگران و دادن وعده های بی پایه و بی تضمین و ایجاد تفرقه، تلاش می کند که کارگران اعتصابی را وادار نماید که در موقعیت بسیار ضعیف به اعتصاب و اعتراض خود پایان دهند و شکست خود را در رسیدن به خواسته هایشان بپذیرند. در برابر این ترفندهای عوامل ریز و درشت حکومت می توان با اتحاد و یکپارچگی طبقاتی ایستاد.

به هم گره خوردن مبارزات کارگران فولاد و هفت تپه و همبستگی طبقاتی آنها موجبات سراسیمگی کل حاکمیت را فراهم آورده است. شعارهای مشترک آنها علیه خصوصی سازیها، علیه اختلاس و فساد مقامات حاکمیت، علیه سرکوب و برای آزادی کارگران زندانی در سراسر ایران طنین افکنده است. اعتصاب و اعتراض های های دلیرانه کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه موجی از حمایت های کارگران و مردم زحمتکش و تشکل های کارگری، دانشجویی، معلمان و دیگر نیروهای مترقی در ایران را با خود داشته است. در خارج از کشور نیز نیروهای مدافع جنبش کارگری و تشکل های بین المللی کارگری ضمن حمایت از اعتصاب کارگران فولاد اهواز و کارگران نیشکر هفت تپه، توسل به خشونت از سوی حکومت و دستگیری و زندانی کردن کارگران زندانی را به شدید ترین شکل محکوم کرده اند.

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی از تداوم این اعتصاب ها، فراگیر شدن حمایت از آنها و گسترش اعتصاب ها به بخش های دیگر طبقه کارگر، در شرایطی که کارد به استخوان کارگران رسیده در هراس و وحشت به سر می برد. این درست است که بند بند این حکومت با خون و جنایت به هم رشته شده و تا آنجا که بتواند از هیچ جنایت دیگری علیه کارگران و مردم معترض کوتاهی نخواهد کرد؛ اما هیچ قدرت سیاسی با هر میزان از پتانسیل جنایت، نمی تواند در برابر اعتراضات سراسری، متحد و متشکل طبقه کارگر و مردم به جان رسیده، مقاومت کند.

اتحاد بین المللی ضمن اعلام حمایت از اعتصاب و مبارزات کارگران فولاد اهواز، دستگیری کارگران معترض توسط رژیم را به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران بازداشتی مجتمع ملی فولاد اهواز و همچنین علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و نیز لغو کامل کلیه اتهامات ساختگی علیه اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بوده و لحظه ای از افشای گسترده جنایات جمهوری اسلامی و جلب همبستگی بین المللی با طبقه کارگر ایران کوتاهی نخواهد کرد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۸ دسامبر ۲۰۱۸

http://etehadbinalmelali.com/ak

www.workers-iran.org

info@workers-iran.org

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)