سه شنبه ۲۷ آذر ۹۷

— — — — — — 

۲۷ آذر روز اعتصاب عمومیِ مردم شهر بانه

به نشانهء اعتراض به کشتن کولبه ران 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)