صدای مادران دادخواه باشیم

مهوش فتحی مادر محمد وعبداله:

من دادخواه زندگی حذف شده از فرزندان و نوه ام هستم .

نوه ای که قبل از بدنیا آمدن،با شکنجه مادرش در همان زندان، جان باخت.

به حرمت گردن های برافراشته فرزندان سرو قامتم وهمه ی خونهای به ناحق ریخته شده ی عزیزانمان و به حرمت لبخند زیبای ری را و راستین ، وبه حرمت کمرهای شکسته شده ی پدران داغدار و     جگر های سوخته ی مادران ، به حرمت ضجه های خواهران و به ایستادگی برادران،

نه می بخشم ونه می توانم فراموش کنم .

نه به حکومت جمهوری اسلامی

نه به انتخابات فرمایشی

زنده باد زندگی

زنده باد عشق به انسانیت

 

 

صدای مادر و خواهر دادخواه ستار بهشتی باشیم

آنها از انتخابات فرمایشی ۱۴۰۰ برای ما می گویند

پژواک صدایشان در ایران و جهان باشیم

 

صدای مادران دادخواه باشیم

مادران دادخواه از انتخابات ۱۴۰۰می گویند

به سخنان شعله پاکروان مادر زنده یاد ریحانه جباری توجه فرمایید.

 

 

 پدران دادخواه و انتخابات ۱۴۰۰  

صدای من باش

شاهین، پدری که همسر و فرزندش در هواپیمای اکرانی توسط سپاه به قتل رسیدند.

 

 

مادران دادخواه و انتخابات ۱۴۰۰

فاطمه سپهری از عدم شرکت در انتخابات به عنوان یک زن  می گوید.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)