تجمع اعتراضی دستفروشان و مردم سنندج; سرآغاز حرکتی تازه علیه جمع آوری دستفروشان در کردستان

ادامه حرکت: فردا در مقابل مسجد والی سنندج در خیابان فردوسی

مدتهاست که شهرداریهای کردستان در همکاری با نیروی انتظامی و سپاه پاسداران، با جو سازی علیه دستفروشان تحت عنوان “زشت بودن چهره شهرها”، “جلوگیری از کسب و کار بازاریان” “ایجاد سد معبر در خیابانهای شهر توسط دستفروشان” در صددند که دستفروشان را از محل های کسب و کار خود جمع آوری و با اجرای طرح فریبکارانه ائی با عنوان “روز بازار و شب بازار” که قرار است از روز اول دیماه به اجراء در بیاید، به مکانهای دور افتاده از حضور و عبور و مرور مردم منتقل کنند و ساعتهای کسب و کار آنها را محدود نمایند.

با نصب بنرهای این طرح فریبکارانه، دستفروشان در حرکتی اعتراضی شماری از بنرها بویژه، بنرهائی که در میادین اصلی شهر نصب شده بود را پائین کشیدند و بدینوسیله نارضایتی خود علیه این طرح را به نمایش گذاشتند و در ادامه حرکت اعتراضی خود امروز در شماری از خیابانهای اصلی شهر راهپیمائی و در مقابل شهر داری تجمع کردند. تلاش برای اجرای این طرح ضد معیشتی نمایندگان دولت و سپاه در کردستان در شرایطی است که نرخ بیکاری در کردستان بالای ۵۰ درصد است و دولت هیچ طرحی جهت اشتغال جوانان و متقاضیان کار ندارد.

برپایه اطلاعات موثق دریافتی “نقشه به اصطلاح ساماندهی ضدمعیشتی سپاه، شهرداری و نیروی انتظامی” در صورتیکه در سنندج موفق شود در کلیه مناطق کردنشین به اجراء در می آید. بهمین دلیل است باید در مقابل اجرای این طرح در سنندج ایستادگی کرد و دستفروشان در سایر شهرهای کردستان از این حرکت پشتیبانی کنند. در صورتیکه دولت در سنندج به عقب نشینی وا داشته شود، اجرای این طرح معلق خواهد شد.

اجرای این طرح در کردستان در شرایطی برگزار می شود که کارگران شهرداریهای کردستان ماههاست حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و شهرداریهای کردستان از پرداخت حقوق کارگران خود تحت عنوان نبود بودجه و درآمدهای مالیاتی خودداری می کنند و برخی از شهرداریهای در آستانه ورشکستگی قرار دارند و از پرداخت حقوق کارگران خبری نیست. تجمع اعتراضی روز یکشنبه ۲۵ آذرماه دستفروشان و مردم شهر سنندج در مقابل شهرداری و خیابانهای اصلی شهر را باید به حرکتی عمومی تر تبدیل کرد.

کارگران شهرداریها، کارگران ساختمانی فاقد بیمه، کارگران خبازیهایی که سالهاست با وجود گرانی نان اما حقوقهایشان افزایش نیافته است می توانند به این حرکت بپیوندند و یکصدا و در حرکتی متحد تحقق مطالبات صنفی – طبقاتی خود را خواستار شوند. در این رابطه قرار است فردا در مسجد والی در خیابان فردوسی نشستی مابین شهرداری و دستفروشان برگزار شود.

حضور هرچه گسترده جوانان بیکار، کارگران و سایر اقشار مردم در مقابل برگزاری این نشست ضروری است. تجمع فردا را باید به یک حرکت عمومی تر تبدیل کرد.

#کولبر_نیوز

 

تجمع مردم سنندج در حمایت از کولبران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)